Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2109 Pháp luật về tố tụng dân sự 2.00 Tự Chọn
2 LAW2112 Pháp luật về quyền tác giả 2.00 Tự Chọn
3 LAW2125 Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai 3.00 Tự Chọn
4 LAW2502 Pháp luật về môi trường 3.00 Tự Chọn