Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2011 Triết học 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2101 Pháp luật về chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 LAW2122 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LAW2108 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng 2.00 Bắt Buộc
2 LAW2140 Pháp luật về tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
3 LAW2506 Pháp luật về hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GEN2010 Tiếng Anh học thuật 4.00 Bắt Buộc
2 LAW2106 Pháp luật về đảm bảo nghĩa vụ 2.00 Bắt Buộc
3 LAW2109 Pháp luật về tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
4 LAW2112 Chuyên đề Pháp luật về quyền tác giả 2.00 Tự Chọn
5 LAW2113 Pháp luật lao động 2.00 Tự Chọn
6 LAW2120 Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng 2.00 Tự Chọn
7 LAW2125 Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai 3.00 Tự Chọn
8 LAW2134 Pháp luật về tài sản tín thác 2.00 Tự Chọn
9 LAW2135 Chuyên đề Áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ việc dân sự 2.00 Tự Chọn
10 LAW2136 Pháp luật về hòa giải 2.00 Tự Chọn
11 LAW2138 Chuyên đề Pháp luật về công chứng và thừa phát lại 2.00 Tự Chọn
12 LAW2139 Chuyên đề Luật dân sự so sánh 2.00 Tự Chọn
13 LAW2502 Pháp luật về môi trường 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2LV03 Luận văn tốt nghiệp 15.00 Bắt Buộc