Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS01 Những vấn đề chung về luật dân sự 3,00 Bắt Buộc
2 DS02 Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế 3,00 Bắt Buộc
3 HC01 Luật hành chính 4,00 Bắt Buộc
4 HP03 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) 3,00 Bắt Buộc
5 LL01 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (4TC) 4,00 Bắt Buộc
6 TM52 Luật thương mại P1 (Chủ thể kinh doanh) 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BH01 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2,00 Bắt Buộc
2 CK05 Luật chứng khoán 2,00 Bắt Buộc
3 HD04 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3,00 Bắt Buộc
4 HS53 Luật hình sự 4,00 Bắt Buộc
5 LD02 Luật lao động (3TC) 3,00 Bắt Buộc
6 TM02 Pháp luật về thương mại HH và DV 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS05 Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự 2,00 Bắt Buộc
2 DS07 Trách nhiệm dân sự 2,00 Bắt Buộc
3 HG01 Luật hôn nhân và gia đình 2,00 Bắt Buộc
4 HS09 Luật tố tụng hình sự 3,00 Bắt Buộc
5 LM04 Luật môi trường (2) 2,00 Bắt Buộc
6 TM03 Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết tranh chấp 2,00 Bắt Buộc
7 TS02 Luật tố tụng dân sự (3TC) 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DD01 Luật đất đai 3,00 Bắt Buộc
2 DS08 Các hợp đồng dân sự thông dụng (2TC) 2,00 Bắt Buộc
3 LQ01 Luật Quốc tế 3,00 Bắt Buộc
4 LT01 Luật thuế 3,00 Bắt Buộc
5 LT02 Luật tài chính 2,00 Bắt Buộc
6 LT08 Luật ngân hàng 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 PL51 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2,00 Bắt Buộc
2 PL53 Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ 2,00 Bắt Buộc
3 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3,00 Bắt Buộc
4 TD01 Thi hành án dân sự (2TC) 2,00 Bắt Buộc
5 TP01 Tư pháp quốc tế 3,00 Bắt Buộc