Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS02 Tài sản - quyền sở hữu và quyền thừa kế 3,00 Bắt Buộc
2 DS06 Những vấn đề chung về luật dân sự (2TC) 2,00 Bắt Buộc
3 HC02 Luật hành chính (3TC) 3,00 Bắt Buộc
4 HD04 Luật hợp đồng - Lý thuyết về hợp đồng (3TC) 3,00 Bắt Buộc
5 HD08 Hợp đồng 2 - Các hợp đồng thông dụng (2TC) 2,00 Bắt Buộc
6 HP03 Luật hiến pháp Việt Nam (3TC) 3,00 Bắt Buộc
7 LL02 Lý luận nhà nước và pháp luật (3TC) 3,00 Bắt Buộc
8 LU10 Luật doanh nghiệp 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DD01 Luật đất đai 3,00 Bắt Buộc
2 DS03 Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 2,00 Bắt Buộc
3 HS06 Luật hình sự (3TC) 3,00 Bắt Buộc
4 LD02 Luật lao động (3TC) 3,00 Bắt Buộc
5 LT01 Luật thuế 3,00 Bắt Buộc
6 LU05 Luật thương mại 3,00 Bắt Buộc
7 TS02 Luật tố tụng dân sự (3TC) 3,00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HD07 Đàm phán và soạn thảo hợp đồng (2TC) 2,00 Bắt Buộc
2 HS09 Luật tố tụng hình sự 3,00 Bắt Buộc
3 LQ01 Luật Quốc tế 3,00 Bắt Buộc
4 LT08 Luật ngân hàng 2,00 Bắt Buộc
5 MT03 Luật môi trường (3TC) 3,00 Bắt Buộc
6 PL20 Pháp luật về quản trị công ty 2,00 Bắt Buộc
7 ST01 Luật sở hữu trí tuệ 3,00 Bắt Buộc
8 TM03 Luật TM 3 - Phá sản và giải quyết tranh chấp 2,00 Bắt Buộc
9 TP04 Tư pháp quốc tế (2TC) 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CT01 Luật cạnh tranh 3,00 Bắt Buộc
2 DT07 Thủ tục thành lập DN và thủ tục đầu tư (2TC) 2,00 Bắt Buộc
3 DT08 Luật đấu thầu 2,00 Bắt Buộc
4 LD06 Luật kinh doanh quốc tế (2TC) 2,00 Bắt Buộc
5 LU02 Luật thương mại quốc tế 3,00 Bắt Buộc
6 PL06 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2,00 Bắt Buộc
7 PL07 Pháp luật về mua bán và sát nhập công ty 2,00 Bắt Buộc
8 PL51 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2,00 Bắt Buộc
9 TM05 Pháp luật về xúc tiến thương mại 2,00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 TNCN Tốt nghiệp chuyên ngành 5,00 Bắt Buộc
2 TNCS Tốt nghiệp cơ sở 5,00 Bắt Buộc